Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000povznesený2308 SGWaAP
0.520povznesená1118 SGWaAP
0.572povzniesť11967 SGWaAP
0.629predchnutý508 SGWaAP
0.630povznášať4115 SGWaAP
0.638vznešený20996 SGWaAP
0.655človečenstvo6608 SGWaAP
0.656zbožný9829 SGWaAP
0.667povýšenosť1878 SGWaAP
0.675pozdvihovať4164 SGWaAP
0.679prízemnosť842 SGWaAP
0.680blažený9971 SGWaAP
0.681nábožný6391 SGWaAP
0.684pohrúžený3239 SGWaAP
0.684povýšenecký2496 SGWaAP
0.687blahosklonný1005 SGWaAP
0.687povznesene682 SGWaAP
0.687márnivý1061 SGWaAP
0.688trúchlivý583 SGWaAP
0.689nízkosť1407 SGWaAP