Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000povznášajúce1249 SGWaAP
0.458oslobodzujúce2340 SGWaAP
0.489povznášajúci2271 SGWaAP
0.490neopísateľné2834 SGWaAP
0.512vznešené8432 SGWaAP
0.538nadpozemské1130 SGWaAP
0.549dojímavé4762 SGWaAP
0.551opojné991 SGWaAP
0.553neopakovateľné4203 SGWaAP
0.560povznášajúca1725 SGWaAP
0.561povzbudzujúce5263 SGWaAP
0.563radostné17077 SGWaAP
0.572duchaplné1063 SGWaAP
0.574inšpiratívne5558 SGWaAP
0.574osviežujúce4601 SGWaAP
0.576precítené934 SGWaAP
0.592deprimujúce1621 SGWaAP
0.597dojemné3203 SGWaAP
0.601hmatateľné3084 SGWaAP
0.601emotívne4617 SGWaAP
0.603osožné3308 SGWaAP
0.603fascinujúce11050 SGWaAP
0.606neobyčajné7590 SGWaAP