Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000povyšovať6848 SGWaAP
0.447vyvyšovať4246 SGWaAP
0.474povýšiť23169 SGWaAP
0.520nadraďovať1062 SGWaAP
0.573nepovyšovať1093 SGWaAP
0.613pohŕdať15226 SGWaAP
0.622pozdvihovať4164 SGWaAP
0.631ponižovať12193 SGWaAP
0.632opovrhovať9626 SGWaAP
0.635znevažovať6897 SGWaAP
0.637nepovýšiť566 SGWaAP
0.643pohoršovať7072 SGWaAP
0.647zosmiešňovať6926 SGWaAP
0.653nevyvyšovať1079 SGWaAP
0.666povznášať4115 SGWaAP
0.666podriaďovať13518 SGWaAP
0.684povýšené1154 SGWaAP
0.685povýšený10179 SGWaAP
0.690vyzdvihovať26525 SGWaAP
0.692zatracovať5554 SGWaAP
0.692neponižovať1526 SGWaAP
0.696zaznávať1102 SGWaAP
0.697povzniesť11967 SGWaAP
0.701degradovať9245 SGWaAP