Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000povstanie74043 SGWaAP
0.295ozbrojené_povstanie1442 SGWaAP
0.355národné_povstanie6605 SGWaAP
0.416Povstanie1386 SGWaAP
0.421revolučné_hnutie1933 SGWaAP
0.426oslobodzovací_boj1563 SGWaAP
0.428protifašistické1133 SGWaAP
0.429potlačenie_povstanie1490 SGWaAP
0.433partizánske_hnutie1765 SGWaAP
0.434odboj22579 SGWaAP
0.439národnooslobodzovací_boj1304 SGWaAP
0.441národnooslobodzovacie_hnutie857 SGWaAP
0.461sedliacke_povstanie525 SGWaAP
0.473varšavské_povstanie608 SGWaAP
0.478oslobodzovacie670 SGWaAP
0.488meruôsmy1473 SGWaAP
0.489okupácia28497 SGWaAP
0.490povstalecká_armáda2191 SGWaAP
0.498povstalecký5355 SGWaAP
0.500stavovské_povstanie2431 SGWaAP
0.503SNP95752 SGWaAP
0.508vzbura30849 SGWaAP
0.512kurucké744 SGWaAP
0.517povstalecké_vojsko844 SGWaAP
0.520povstalecká8322 SGWaAP
0.522protifašistický_odboj4112 SGWaAP
0.525represálie4171 SGWaAP
0.527povstalecké3949 SGWaAP
0.540odbojové_hnutie561 SGWaAP
0.541sovietska_okupácia1443 SGWaAP
0.543vojsko112561 SGWaAP
0.544vojenské_ťaženie1494 SGWaAP
0.547oslobodzovacia1027 SGWaAP
0.550okupačné_vojsko2009 SGWaAP
0.554októbrová_revolúcia1588 SGWaAP
0.554vojnové_ťaženie814 SGWaAP
0.554sovietska_armáda8188 SGWaAP
0.565husitské1106 SGWaAP
0.567okupant9714 SGWaAP
0.570robotnícke_hnutie3336 SGWaAP
0.570nemecké_vojsko5142 SGWaAP
0.570spojenecké_vojsko3040 SGWaAP