Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000povstanie74043 SGWaAP
0.295ozbrojené_povstanie1442 SGWaAP
0.355národné_povstanie6605 SGWaAP
0.416Povstanie1386 SGWaAP
0.421revolučné_hnutie1933 SGWaAP
0.426oslobodzovací_boj1563 SGWaAP
0.428protifašistické1133 SGWaAP
0.429potlačenie_povstanie1490 SGWaAP
0.433partizánske_hnutie1765 SGWaAP
0.434odboj22579 SGWaAP
0.439národnooslobodzovací_boj1304 SGWaAP
0.441národnooslobodzovacie_hnutie857 SGWaAP
0.461sedliacke_povstanie525 SGWaAP
0.473varšavské_povstanie608 SGWaAP
0.478oslobodzovacie670 SGWaAP
0.488meruôsmy1473 SGWaAP
0.489okupácia28497 SGWaAP
0.490povstalecká_armáda2191 SGWaAP
0.498povstalecký5355 SGWaAP
0.500stavovské_povstanie2431 SGWaAP
0.503SNP95752 SGWaAP
0.508vzbura30849 SGWaAP