Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000povstalecký5355 SGWaAP
0.345povstalecká8322 SGWaAP
0.353povstalec36219 SGWaAP
0.371povstalecká_armáda2191 SGWaAP
0.388povstalecké3949 SGWaAP
0.421partizánsky9371 SGWaAP
0.435partizánsky_oddiel2558 SGWaAP
0.457vzbúrenec7513 SGWaAP
0.470frontový2013 SGWaAP
0.489Povstanie1386 SGWaAP
0.498povstanie74043 SGWaAP
0.500partizán43910 SGWaAP
0.501partizánske_hnutie1765 SGWaAP
0.507povstalecké_vojsko844 SGWaAP
0.530kurucký1138 SGWaAP
0.545oslobodzovací_boj1563 SGWaAP
0.547generál101289 SGWaAP
0.555východný_front5080 SGWaAP
0.558potlačenie_povstanie1490 SGWaAP
0.559sovietska_armáda8188 SGWaAP
0.563domobranec714 SGWaAP
0.566partizánska_brigáda2439 SGWaAP
0.566milícia10343 SGWaAP
0.568protivládny1826 SGWaAP
0.569gardista7959 SGWaAP