Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000povstalecké_vojsko844 SGWaAP
0.232cisárske_vojsko3793 SGWaAP
0.246kurucké744 SGWaAP
0.333husitské_vojsko604 SGWaAP
0.374uhorské_vojsko1310 SGWaAP
0.383turecké_vojsko1665 SGWaAP
0.399nemecké_vojsko5142 SGWaAP
0.422labanec676 SGWaAP
0.432kurucký1138 SGWaAP
0.433bratrícke442 SGWaAP
0.435povstalecká_armáda2191 SGWaAP
0.441kurucká865 SGWaAP
0.443vojsko112561 SGWaAP
0.461bratrík1544 SGWaAP
0.476stavovské_povstanie2431 SGWaAP