Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000povstalecké3949 SGWaAP
0.379povstalecká8322 SGWaAP
0.387povstalecká_armáda2191 SGWaAP
0.388povstalecký5355 SGWaAP
0.420partizánske_hnutie1765 SGWaAP
0.433povstalec36219 SGWaAP
0.485frontové742 SGWaAP
0.499nemecké_vojsko5142 SGWaAP
0.499oslobodzovacie670 SGWaAP
0.502spojenecké1951 SGWaAP
0.506povstalecké_vojsko844 SGWaAP
0.506okupačné_vojsko2009 SGWaAP
0.515vojsko112561 SGWaAP
0.517partizánsky_oddiel2558 SGWaAP
0.523spojenecké_vojsko3040 SGWaAP
0.524Povstanie1386 SGWaAP
0.527povstanie74043 SGWaAP
0.528východný_front5080 SGWaAP
0.537ruské_vojsko4231 SGWaAP
0.537sovietske_vojsko5375 SGWaAP
0.538frontová_línia3018 SGWaAP
0.543odbojové_hnutie561 SGWaAP
0.544okupačné487 SGWaAP
0.545ozbrojené_povstanie1442 SGWaAP
0.549sýrska_armáda3308 SGWaAP