Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000povstalecká_armáda2191 SGWaAP
0.358partizánsky_oddiel2558 SGWaAP
0.371povstalecký5355 SGWaAP
0.377povstalecká8322 SGWaAP
0.378partizánske_hnutie1765 SGWaAP
0.387povstalecké3949 SGWaAP
0.410armáda317169 SGWaAP
0.414partizánska_brigáda2439 SGWaAP
0.435povstalecké_vojsko844 SGWaAP
0.440sovietska_armáda8188 SGWaAP
0.441armádny_zbor2629 SGWaAP
0.446východný_front5080 SGWaAP
0.446Povstanie1386 SGWaAP
0.454paradesantná_brigáda984 SGWaAP
0.465oslobodzovacia_armáda994 SGWaAP
0.471nemecké_vojsko5142 SGWaAP
0.472domobrana5089 SGWaAP
0.481povstalec36219 SGWaAP
0.488potlačenie_povstanie1490 SGWaAP
0.490povstanie74043 SGWaAP
0.490partizán43910 SGWaAP
0.494partizánsky9371 SGWaAP
0.496odbojová2564 SGWaAP
0.496ukrajinský_nacionalista1007 SGWaAP
0.506partizánska17276 SGWaAP
0.513pluk21773 SGWaAP
0.514tanková_brigáda645 SGWaAP
0.517československý_armádny1260 SGWaAP
0.517Hlinkova_garda5147 SGWaAP
0.521odbojové_hnutie561 SGWaAP
0.522ozbrojené_povstanie1442 SGWaAP
0.522légia13550 SGWaAP
0.522peší_prápor769 SGWaAP
0.523prápor20875 SGWaAP
0.524milícia10343 SGWaAP
0.524pozemné_vojsko2118 SGWaAP
0.525vojsko112561 SGWaAP
0.527československá_légia1579 SGWaAP