Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000povstalecká8322 SGWaAP
0.345povstalecký5355 SGWaAP
0.377povstalecká_armáda2191 SGWaAP
0.379povstalecké3949 SGWaAP
0.386povstalec36219 SGWaAP
0.443milícia10343 SGWaAP
0.462provládna1382 SGWaAP
0.462oslobodzovacia_armáda994 SGWaAP
0.468kurdská4625 SGWaAP
0.474vzbúrenec7513 SGWaAP
0.476gerila1246 SGWaAP
0.483iracká21617 SGWaAP
0.485partizánske_hnutie1765 SGWaAP
0.492Povstanie1386 SGWaAP
0.496partizánska17276 SGWaAP
0.501odbojová2564 SGWaAP
0.507sýrska_armáda3308 SGWaAP
0.507oslobodzovacia1027 SGWaAP
0.513separatistická4268 SGWaAP
0.517partizánsky_oddiel2558 SGWaAP
0.520povstanie74043 SGWaAP
0.538protivládna1132 SGWaAP
0.543militantná5149 SGWaAP