Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000povstalec36219 SGWaAP
0.199vzbúrenec7513 SGWaAP
0.245separatista11481 SGWaAP
0.310sýrska_armáda3308 SGWaAP
0.353povstalecký5355 SGWaAP
0.370ozbrojenec13576 SGWaAP
0.386povstalecká8322 SGWaAP
0.388Kurd11927 SGWaAP
0.388sýrsky_povstalec923 SGWaAP
0.411Taliban20851 SGWaAP
0.421kurdský_povstalec733 SGWaAP
0.427milícia10343 SGWaAP
0.430Asad11730 SGWaAP
0.433povstalecké3949 SGWaAP
0.441kurdský4863 SGWaAP