Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000povstať20570 SGWaAP
0.370povstávať2946 SGWaAP
0.537nepovstať1353 SGWaAP
0.585utláčateľ2057 SGWaAP
0.612zhynúť2509 SGWaAP
0.623vzbúriť9405 SGWaAP
0.625vzkriesiť11069 SGWaAP
0.642hľa42643 SGWaAP
0.653bezbožný5665 SGWaAP
0.660zoslať8002 SGWaAP
0.660vzplanúť6411 SGWaAP
0.662zboriť2115 SGWaAP
0.664Pán39835 SGWaAP
0.665poroba2954 SGWaAP
0.665vzývať11680 SGWaAP
0.665prorokovať7438 SGWaAP
0.667vzkriesený9590 SGWaAP
0.671temnota44014 SGWaAP
0.672pohan25230 SGWaAP
0.673mocnár1810 SGWaAP
0.675vzbura30849 SGWaAP