Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000povrchnosť7196 SGWaAP
0.230plytkosť1998 SGWaAP
0.421prízemnosť842 SGWaAP
0.424falošnosť3045 SGWaAP
0.426ľahostajnosť25341 SGWaAP
0.429namyslenosť3052 SGWaAP
0.432pokrytectvo12995 SGWaAP
0.437bezduchosť478 SGWaAP
0.438priemernosť4007 SGWaAP
0.443ignorancia5190 SGWaAP
0.448jednostrannosť2883 SGWaAP
0.449pretvárka11695 SGWaAP
0.452sebeckosť3270 SGWaAP
0.461domýšľavosť1966 SGWaAP
0.464naivita15517 SGWaAP
0.466bezcitnosť2602 SGWaAP
0.467nízkosť1407 SGWaAP
0.469primitívnosť1449 SGWaAP
0.471samoľúbosť4704 SGWaAP
0.472zadubenosť887 SGWaAP
0.475nadutosť2296 SGWaAP
0.479banálnosť1065 SGWaAP
0.479tuposť3460 SGWaAP