Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000povozníctvo499 SGWaAP
0.197drevorubačstvo699 SGWaAP
0.390dobytkárstvo535 SGWaAP
0.414pastierstvo1875 SGWaAP
0.426garbiarstvo493 SGWaAP
0.432tkáčstvo1114 SGWaAP
0.435poľnohosp2405 SGWaAP
0.459chov_dobytok4118 SGWaAP
0.525kováčstvo2832 SGWaAP
0.553sklárska_huta487 SGWaAP
0.553roľníctvo3421 SGWaAP
0.566pltníctvo1285 SGWaAP
0.567salašníctvo1170 SGWaAP
0.571košikárstvo1501 SGWaAP
0.577hrnčiarstvo2987 SGWaAP
0.580kožušníctvo510 SGWaAP
0.587mlynárstvo887 SGWaAP
0.603čipkárstvo656 SGWaAP
0.604železiarska1209 SGWaAP
0.620ovčiarstvo1786 SGWaAP
0.629tesárstvo686 SGWaAP
0.635železiarsky2141 SGWaAP
0.639uhliar2684 SGWaAP