Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000povojnový12103 SGWaAP
0.326povojnové9881 SGWaAP
0.330predvojnový2945 SGWaAP
0.385medzivojnový1793 SGWaAP
0.389povojnová13628 SGWaAP
0.444medzivojnové_obdobie9416 SGWaAP
0.483predvojnové2177 SGWaAP
0.517porevolučný2340 SGWaAP
0.521poprevratový624 SGWaAP
0.525päťdesiaty26933 SGWaAP
0.528vojnový45267 SGWaAP
0.531predvojnová3032 SGWaAP
0.540medzivojnové1939 SGWaAP
0.542medzivojnová3975 SGWaAP
0.557predmníchovská1112 SGWaAP
0.562svetová_vojna223133 SGWaAP
0.563šesťdesiaty34483 SGWaAP
0.583predrevolučný632 SGWaAP