Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000povojnové_usporiadanie1105 SGWaAP
0.421víťazná_mocnosť1303 SGWaAP
0.521Mníchovský_dohoda1212 SGWaAP
0.530štátoprávne_usporiadanie1776 SGWaAP
0.534štátoprávne983 SGWaAP
0.534Trianonský783 SGWaAP
0.536Viedenský_arbitráž546 SGWaAP
0.537federatívne_usporiadanie869 SGWaAP
0.544federalizácia2617 SGWaAP
0.549dohodová_mocnosť470 SGWaAP
0.567mníchovský_diktát723 SGWaAP
0.573trianonská1411 SGWaAP
0.578štátoprávna1611 SGWaAP
0.585štátoprávny1477 SGWaAP
0.587nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.587Trianonský_mierová422 SGWaAP
0.593viedenská_arbitráž3728 SGWaAP
0.594trianonská_mierová571 SGWaAP
0.597zahraničnopolitická_orientácia917 SGWaAP