Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000povojnové9881 SGWaAP
0.244predvojnové2177 SGWaAP
0.307medzivojnové1939 SGWaAP
0.326povojnový12103 SGWaAP
0.327medzivojnové_obdobie9416 SGWaAP
0.343povojnová13628 SGWaAP
0.441porevolučné1207 SGWaAP
0.464medzivojnová3975 SGWaAP
0.476medzivojnový1793 SGWaAP
0.514predrevolučné472 SGWaAP
0.522vojnové10331 SGWaAP
0.523predmníchovská1112 SGWaAP
0.525predvojnový2945 SGWaAP
0.532svetová_vojna223133 SGWaAP
0.538predvojnová3032 SGWaAP
0.547poprevratové453 SGWaAP
0.561ČSR39747 SGWaAP
0.564socialistické_Československo2007 SGWaAP
0.564Československo117408 SGWaAP