Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000povojnová13628 SGWaAP
0.343povojnové9881 SGWaAP
0.358medzivojnová3975 SGWaAP
0.389povojnový12103 SGWaAP
0.389predvojnová3032 SGWaAP
0.468porevolučná1908 SGWaAP
0.478medzivojnové_obdobie9416 SGWaAP
0.484medzivojnové1939 SGWaAP
0.511predvojnové2177 SGWaAP
0.538medzivojnový1793 SGWaAP
0.543poprevratová951 SGWaAP
0.556predvojnový2945 SGWaAP
0.556predmníchovská1112 SGWaAP
0.570svetová_vojna223133 SGWaAP
0.581proletárska2351 SGWaAP
0.585emigrantská841 SGWaAP
0.585ČSR39747 SGWaAP
0.587súdobá3366 SGWaAP
0.591socialistická61784 SGWaAP
0.596sovietska44297 SGWaAP
0.602vojnová39055 SGWaAP
0.602československá82331 SGWaAP
0.610Československo117408 SGWaAP