Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000povodeň85562 SGWaAP
0.467ničivá_povodeň1277 SGWaAP
0.477prívalový_dážď5479 SGWaAP
0.484Povodeň613 SGWaAP
0.487veterná_smršť3550 SGWaAP
0.489prívalová3016 SGWaAP
0.492živelná_pohroma10872 SGWaAP
0.506kalamita17775 SGWaAP
0.512prírodná_katastrofa14513 SGWaAP
0.519povodňová11619 SGWaAP
0.520zosuv_pôda8648 SGWaAP
0.523prívalová_vlna2478 SGWaAP
0.530zosuv11193 SGWaAP
0.536živelná_katastrofa1413 SGWaAP
0.541snehová_kalamita3998 SGWaAP
0.545záplava60985 SGWaAP
0.560víchrica19296 SGWaAP
0.577záplavová2793 SGWaAP
0.583cunami6514 SGWaAP
0.590veterná_kalamita1721 SGWaAP
0.594katastrofa113090 SGWaAP
0.597tsunami6193 SGWaAP
0.610búrka131130 SGWaAP
0.610zemetrasenie63101 SGWaAP