Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000poviazať1421 SGWaAP
0.402sputnať820 SGWaAP
0.418zviazať16982 SGWaAP
0.524zlapať999 SGWaAP
0.535odťať4004 SGWaAP
0.537ulapiť706 SGWaAP
0.549zahrdúsiť1438 SGWaAP
0.549zaklať715 SGWaAP
0.549dochytiť640 SGWaAP
0.550stĺcť658 SGWaAP
0.557skántriť1161 SGWaAP
0.561priviazať13729 SGWaAP
0.562pohádzať1440 SGWaAP
0.570porúbať565 SGWaAP
0.575rozkázať21933 SGWaAP
0.581zbičovať1933 SGWaAP
0.581odvliecť11424 SGWaAP
0.596schytiť14859 SGWaAP
0.600zamordovať719 SGWaAP
0.600rozmliaždiť1823 SGWaAP
0.600lapiť4081 SGWaAP
0.601vypriahnuť598 SGWaAP
0.602privliecť1681 SGWaAP