Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000povestné7012 SGWaAP
0.422príslovečné632 SGWaAP
0.560slávne27902 SGWaAP
0.562chýrne733 SGWaAP
0.569pomyselné3861 SGWaAP
0.571ozajstné10704 SGWaAP
0.589naozajstné6036 SGWaAP
0.593vychýrené1612 SGWaAP
0.610legendárne10149 SGWaAP
0.622oné3054 SGWaAP
0.638čarovné14009 SGWaAP
0.650magické16158 SGWaAP
0.651chlapské2430 SGWaAP
0.652akési71515 SGWaAP
0.652fajnové1574 SGWaAP
0.654obligátne1701 SGWaAP
0.659famózne2366 SGWaAP
0.659grandiózne965 SGWaAP
0.660parádne5813 SGWaAP
0.663povestná17749 SGWaAP
0.665voľakedajšie415 SGWaAP
0.667onô2580 SGWaAP
0.668neslávne1386 SGWaAP
0.670legendárne1555 SGWaAP
0.671skvostné2248 SGWaAP