Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000poveriť42874 SGWaAP
0.382poverovať5376 SGWaAP
0.412poverený51088 SGWaAP
0.435splnomocniť4704 SGWaAP
0.483nepoveriť1021 SGWaAP
0.523poverená24043 SGWaAP
0.546poverené2704 SGWaAP
0.560poverenie30925 SGWaAP
0.577ustanoviť48311 SGWaAP
0.602delegovať9619 SGWaAP
0.616nariadiť75105 SGWaAP
0.645predložiť261074 SGWaAP
0.651zastupovať118453 SGWaAP
0.656zmocnenec2265 SGWaAP
0.661iniciovať52396 SGWaAP
0.663poverenec1459 SGWaAP
0.666zveriť75210 SGWaAP
0.668splnomocňovať1991 SGWaAP
0.671odvolať120073 SGWaAP
0.675navrhnúť314013 SGWaAP
0.678prenechať28058 SGWaAP
0.682požiadať471768 SGWaAP
0.683povolať30578 SGWaAP
0.690menovať48167 SGWaAP