Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000poverený51088 SGWaAP
0.304poverené2704 SGWaAP
0.409poverená24043 SGWaAP
0.412poveriť42874 SGWaAP
0.557poverovať5376 SGWaAP
0.582zmocnenec2265 SGWaAP
0.587poverenie30925 SGWaAP
0.606zastupujúci14275 SGWaAP
0.607vedúci139633 SGWaAP
0.621tajomník66290 SGWaAP
0.623štatutárny_zástupca9966 SGWaAP
0.631poverenec1459 SGWaAP
0.632zverená17365 SGWaAP
0.633koordinátor52905 SGWaAP
0.639referent18292 SGWaAP
0.642splnomocniť4704 SGWaAP
0.644vedúci226529 SGWaAP
0.646gestor6525 SGWaAP
0.648ustanovený33649 SGWaAP
0.652sekretariát39119 SGWaAP
0.659riaditeľ787271 SGWaAP
0.663kvestor1559 SGWaAP
0.668podriadený29838 SGWaAP