Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000povereník3853 SGWaAP
0.278povereníctvo4595 SGWaAP
0.328Povereníctvo2067 SGWaAP
0.376Zbor_povereník1437 SGWaAP
0.482Predsedníctvo_SNR850 SGWaAP
0.490ÚV_KSS6208 SGWaAP
0.533tajomník_ÚV3277 SGWaAP
0.540tajomník66290 SGWaAP
0.542ÚV_KSČ7213 SGWaAP
0.544SNR24474 SGWaAP
0.548Predsedníctvo_ÚV2106 SGWaAP
0.561OV_KSS1337 SGWaAP
0.573Vavro_Šrobár2604 SGWaAP
0.588Šrobár3298 SGWaAP
0.595MNV8461 SGWaAP
0.601minister948408 SGWaAP
0.604KV_KSS642 SGWaAP
0.607SSR15520 SGWaAP