Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000povereníctvo4595 SGWaAP
0.097Povereníctvo2067 SGWaAP
0.278povereník3853 SGWaAP
0.497Zbor_povereník1437 SGWaAP
0.499Predsedníctvo_SNR850 SGWaAP
0.540komisariát1840 SGWaAP
0.541ÚV_KSS6208 SGWaAP
0.583OV_KSS1337 SGWaAP
0.584SNR24474 SGWaAP
0.591MNV8461 SGWaAP
0.593federálne6546 SGWaAP
0.599vojenské_veliteľstvo1007 SGWaAP
0.605SSR15520 SGWaAP
0.609ÚV_KSČ7213 SGWaAP
0.612Odbor4760 SGWaAP
0.614KV_KSS642 SGWaAP
0.623ministerstvo1062673 SGWaAP
0.627Ministerstvo4265 SGWaAP