Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000poverené2704 SGWaAP
0.304poverený51088 SGWaAP
0.421poverená24043 SGWaAP
0.546poveriť42874 SGWaAP
0.580gestor6525 SGWaAP
0.603poverenie30925 SGWaAP
0.611gescia6085 SGWaAP
0.613poverovať5376 SGWaAP
0.633metodické_usmerňovanie640 SGWaAP
0.636Odbor4760 SGWaAP
0.637gestorstvo654 SGWaAP
0.646zmocnenec2265 SGWaAP
0.648novozriadené781 SGWaAP
0.648metodicky_usmerňovať1043 SGWaAP
0.656koordinátor52905 SGWaAP
0.668vedúci139633 SGWaAP
0.673odvolané923 SGWaAP
0.674štatutárny_zástupca9966 SGWaAP
0.680zastupujúci14275 SGWaAP
0.681poverenec1459 SGWaAP
0.682Vedúci3015 SGWaAP