Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000považské_osvetové723 SGWaAP
0.409Záhorský_osvetové572 SGWaAP
0.445osvetové_stredisko12420 SGWaAP
0.449Vihorlatský_osvetové464 SGWaAP
0.463pohronské_osvetové458 SGWaAP
0.467záhorské_osvetové533 SGWaAP
0.470turčianske_kultúrne1427 SGWaAP
0.472Gemerský_osvetové700 SGWaAP
0.474gemerské_osvetové762 SGWaAP
0.481vihorlatské_osvetové604 SGWaAP
0.504galantské_osvetové414 SGWaAP
0.515krajské_osvetové1941 SGWaAP
0.520regionálne_osvetové2509 SGWaAP
0.538zemplínske_osvetové494 SGWaAP
0.545CVČ_Relax652 SGWaAP
0.565Dom_Matica4487 SGWaAP
0.576CVČ_Spektrum601 SGWaAP
0.590MsKS12664 SGWaAP