Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000povýšiť23169 SGWaAP
0.474povyšovať6848 SGWaAP
0.544povýšená2606 SGWaAP
0.546povýšený10179 SGWaAP
0.582povýšené1154 SGWaAP
0.627nepovýšiť566 SGWaAP
0.658povzniesť11967 SGWaAP
0.661pozdvihnúť29659 SGWaAP
0.693piedestál7714 SGWaAP
0.725ašpirovať4997 SGWaAP
0.743zdegradovať923 SGWaAP
0.745korunovať13323 SGWaAP
0.746hodnosť32796 SGWaAP
0.758inaugurovať1084 SGWaAP
0.762pozbaviť2792 SGWaAP
0.766prepožičať9070 SGWaAP
0.772pretvoriť12736 SGWaAP
0.772zriecť18976 SGWaAP
0.774vychváliť3513 SGWaAP
0.777poctiť12024 SGWaAP
0.782zosadiť8474 SGWaAP
0.786pozdvihovať4164 SGWaAP