Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000povýšenectvo1034 SGWaAP
0.259povýšenosť1878 SGWaAP
0.317nadutosť2296 SGWaAP
0.336nafúkanosť738 SGWaAP
0.339namyslenosť3052 SGWaAP
0.351opovrhovanie2915 SGWaAP
0.371samoľúbosť4704 SGWaAP
0.384spupnosť1331 SGWaAP
0.390pohŕdanie13977 SGWaAP
0.404pokrytectvo12995 SGWaAP
0.414panovačnosť1268 SGWaAP
0.421arogancia24083 SGWaAP
0.426falošnosť3045 SGWaAP
0.429povýšenecké816 SGWaAP
0.434servilnosť1743 SGWaAP
0.439pomstychtivosť1822 SGWaAP
0.445velikášstvo1072 SGWaAP
0.445arogantnosť1322 SGWaAP
0.446zlomyseľnosť5174 SGWaAP
0.449hulvátstvo624 SGWaAP
0.450bohorovnosť1252 SGWaAP
0.453elitárstvo1168 SGWaAP
0.453sebectvo10545 SGWaAP