Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000povýšený10179 SGWaAP
0.531povýšená2606 SGWaAP
0.545hodnosť32796 SGWaAP
0.546povýšiť23169 SGWaAP
0.638povýšené1154 SGWaAP
0.657povolaný29918 SGWaAP
0.661podporučík1975 SGWaAP
0.685povyšovať6848 SGWaAP
0.690vymenovaný24904 SGWaAP
0.706vysvätený13676 SGWaAP
0.708nepovýšiť566 SGWaAP
0.709dôstojnícka_hodnosť577 SGWaAP
0.715poručík23502 SGWaAP
0.720generálska_hodnosť455 SGWaAP
0.726povznesený2308 SGWaAP
0.729ponížený6506 SGWaAP
0.729štábny2300 SGWaAP
0.730nadporučík8087 SGWaAP
0.732plukovník35476 SGWaAP