Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000povýšené1154 SGWaAP
0.399povýšená2606 SGWaAP
0.582povýšiť23169 SGWaAP
0.615pyšné2253 SGWaAP
0.638povýšený10179 SGWaAP
0.645vznešené8432 SGWaAP
0.664ctihodné470 SGWaAP
0.665aristokratické855 SGWaAP
0.667hrdé5507 SGWaAP
0.674kráľovské21268 SGWaAP
0.674podriadené6008 SGWaAP
0.684povyšovať6848 SGWaAP
0.685postavené35014 SGWaAP
0.685výsadné1098 SGWaAP
0.686privilegované2025 SGWaAP
0.693počestné482 SGWaAP
0.701svetské4784 SGWaAP
0.716povznesený2308 SGWaAP
0.718dominujúce796 SGWaAP
0.727jarmočné1353 SGWaAP
0.728osvietené1520 SGWaAP
0.731všemocné953 SGWaAP
0.731poddané1252 SGWaAP
0.733nehodné1523 SGWaAP
0.736nadradené2944 SGWaAP
0.737panovnícke412 SGWaAP
0.738zvrhlé1534 SGWaAP
0.738učené976 SGWaAP
0.738stelesnené1101 SGWaAP
0.741bezhraničné1204 SGWaAP
0.741namyslené582 SGWaAP
0.744slobodné_kráľovské5899 SGWaAP
0.744noblesné825 SGWaAP
0.745svojbytné545 SGWaAP
0.747šľachtické1395 SGWaAP
0.748barbarské1936 SGWaAP
0.748patriarchálne767 SGWaAP
0.749panovačné414 SGWaAP
0.749voľakedajšie415 SGWaAP
0.750založené65755 SGWaAP
0.750majestátne2664 SGWaAP
0.750božské15006 SGWaAP
0.751zjednotené3405 SGWaAP
0.751kacírske556 SGWaAP
0.754biskupské3322 SGWaAP
0.755neotrasiteľné809 SGWaAP
0.756dekadentné624 SGWaAP
0.756zbožné1827 SGWaAP