Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000povýšené1154 SGWaAP
0.399povýšená2606 SGWaAP
0.582povýšiť23169 SGWaAP
0.615pyšné2253 SGWaAP
0.638povýšený10179 SGWaAP
0.645vznešené8432 SGWaAP
0.664ctihodné470 SGWaAP
0.665aristokratické855 SGWaAP
0.667hrdé5507 SGWaAP
0.674kráľovské21268 SGWaAP
0.674podriadené6008 SGWaAP
0.684povyšovať6848 SGWaAP
0.685postavené35014 SGWaAP
0.685výsadné1098 SGWaAP
0.686privilegované2025 SGWaAP
0.693počestné482 SGWaAP
0.701svetské4784 SGWaAP
0.716povznesený2308 SGWaAP
0.718dominujúce796 SGWaAP
0.727jarmočné1353 SGWaAP
0.728osvietené1520 SGWaAP
0.731všemocné953 SGWaAP
0.731poddané1252 SGWaAP
0.733nehodné1523 SGWaAP