Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000povýšená2606 SGWaAP
0.399povýšené1154 SGWaAP
0.531povýšený10179 SGWaAP
0.544povýšiť23169 SGWaAP
0.633povznesená1118 SGWaAP
0.677výsadná446 SGWaAP
0.714povyšovať6848 SGWaAP
0.732vznešená16869 SGWaAP
0.741podriadená13457 SGWaAP
0.744postavená126471 SGWaAP
0.746poddaná2162 SGWaAP
0.747povznesený2308 SGWaAP
0.748cnostná1712 SGWaAP
0.750stelesnená3135 SGWaAP
0.751ctihodná2548 SGWaAP
0.752vysvätená1265 SGWaAP
0.758výsada30083 SGWaAP
0.759slobodné_kráľovské5899 SGWaAP
0.760podriadené6008 SGWaAP
0.761nedotknuteľná3165 SGWaAP
0.762zvrchovaná3542 SGWaAP