Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000povíchrica507 SGWaAP
0.412hrmavica862 SGWaAP
0.414blýskavica434 SGWaAP
0.432víchor8505 SGWaAP
0.517víchrica19296 SGWaAP
0.521hromobitie1336 SGWaAP
0.523búrka131130 SGWaAP
0.529mrákava1214 SGWaAP
0.539pľušť974 SGWaAP
0.560temrava981 SGWaAP
0.567fujavica3376 SGWaAP
0.572metelica1987 SGWaAP
0.585chumelica844 SGWaAP
0.591severák1928 SGWaAP
0.600pustota817 SGWaAP
0.600mračná1086 SGWaAP
0.610chmára3780 SGWaAP
0.612sudba668 SGWaAP
0.612hrmenie3051 SGWaAP
0.615snehová_fujavica914 SGWaAP
0.619lomoz3148 SGWaAP
0.620tíš974 SGWaAP
0.622schvátiť589 SGWaAP
0.626tíšina2210 SGWaAP