Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000potupa8079 SGWaAP
0.308pohana1046 SGWaAP
0.435poníženie14945 SGWaAP
0.466hanba101220 SGWaAP
0.501potupná2562 SGWaAP
0.514ohavnosť5760 SGWaAP
0.550hanebnosť1351 SGWaAP
0.550posmech15871 SGWaAP
0.568neprávosť16008 SGWaAP
0.575podlosť3793 SGWaAP
0.586opovrhnutie6561 SGWaAP
0.588opovrhovanie2915 SGWaAP
0.591zloba21598 SGWaAP
0.596trýzeň2416 SGWaAP
0.597nevďak1428 SGWaAP
0.599ukrutnosť3641 SGWaAP
0.600nehanebnosť1441 SGWaAP
0.602zahanbenie3242 SGWaAP
0.603nevďačnosť2031 SGWaAP
0.610hanebná3347 SGWaAP
0.611potupné1259 SGWaAP