Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000potulný4827 SGWaAP
0.449tulák12025 SGWaAP
0.517kaukliar988 SGWaAP
0.524cirkusant2330 SGWaAP
0.529kočovník4068 SGWaAP
0.545žobravý943 SGWaAP
0.559komediant4549 SGWaAP
0.561kočovný5822 SGWaAP
0.590derviš1283 SGWaAP
0.590žobrák22698 SGWaAP
0.607kočovná1068 SGWaAP
0.608potulná585 SGWaAP
0.613verklikár451 SGWaAP
0.615podomový_obchodník1836 SGWaAP
0.619vandrovník644 SGWaAP
0.630fakír1599 SGWaAP
0.637túlavý2814 SGWaAP
0.637handrár429 SGWaAP
0.639tovariš6638 SGWaAP
0.641pouličný17753 SGWaAP
0.641pastier62551 SGWaAP
0.642cirkusový3477 SGWaAP
0.644trubadúr2346 SGWaAP
0.649mastičkár818 SGWaAP