Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000potrestanie11207 SGWaAP
0.452odsúdenie27011 SGWaAP
0.471potrestanie_vinník1023 SGWaAP
0.531exemplárne543 SGWaAP
0.534stíhanie14353 SGWaAP
0.549vyvodenie_zodpovednosť1628 SGWaAP
0.580previnenie12984 SGWaAP
0.591previnilec6619 SGWaAP
0.608páchanie7618 SGWaAP
0.609potrestaný24113 SGWaAP
0.622postih23136 SGWaAP
0.627zabitie30066 SGWaAP
0.632trest326335 SGWaAP