Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000potravinová_sebestačnosť2236 SGWaAP
0.420sebestačnosť10668 SGWaAP
0.608agrosektor4138 SGWaAP
0.627konkurencieschopnosť54508 SGWaAP
0.642agropotravinársky2429 SGWaAP
0.651agropotravinárstvo594 SGWaAP
0.664poľnohospodárstvo126154 SGWaAP
0.666agrárna9616 SGWaAP
0.668trvalo_udržateľný22802 SGWaAP
0.670sebestačné1847 SGWaAP
0.672agrárny_sektor1067 SGWaAP
0.674potravinár5317 SGWaAP
0.679surovinová_základňa811 SGWaAP
0.688trvale_udržateľný1104 SGWaAP
0.689národnoštátny_záujem1307 SGWaAP
0.690chov_ošípaná1952 SGWaAP
0.690znalostná_ekonomika3973 SGWaAP
0.696prosperita37210 SGWaAP
0.698prvovýroba4201 SGWaAP
0.698pôdohospodárstvo28640 SGWaAP