Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000potravinárstvo14882 SGWaAP
0.248potravinársky_priemysel12815 SGWaAP
0.410poľnohospodárstvo126154 SGWaAP
0.414potravinárske3349 SGWaAP
0.417potravinársky27749 SGWaAP
0.448stavebníctvo59575 SGWaAP
0.451lesníctvo13192 SGWaAP
0.456drevospracujúci_priemysel2981 SGWaAP
0.466farmácia13941 SGWaAP
0.469papierenský_priemysel1556 SGWaAP
0.484spracovateľský_priemysel4136 SGWaAP
0.488drevársky_priemysel1467 SGWaAP
0.497potravinárska23314 SGWaAP
0.497farmaceutický_priemysel10333 SGWaAP
0.497biotechnológia9481 SGWaAP
0.502elektrotechnický_priemysel5763 SGWaAP
0.504textilný_priemysel4306 SGWaAP
0.505zeleninárstvo1288 SGWaAP
0.512strojársky_priemysel3570 SGWaAP
0.513priemysel239902 SGWaAP
0.521agropotravinárstvo594 SGWaAP
0.523nábytkársky_priemysel1609 SGWaAP
0.527strojárstvo19092 SGWaAP
0.530odevný_priemysel2475 SGWaAP
0.532drevárstvo1109 SGWaAP