Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000potravinársky_priemysel12815 SGWaAP
0.248potravinárstvo14882 SGWaAP
0.282potravinársky27749 SGWaAP
0.377textilný_priemysel4306 SGWaAP
0.388papierenský_priemysel1556 SGWaAP
0.400farmaceutický_priemysel10333 SGWaAP
0.404spracovateľský_priemysel4136 SGWaAP
0.419strojársky_priemysel3570 SGWaAP
0.419drevársky_priemysel1467 SGWaAP
0.422potravinárske3349 SGWaAP
0.445priemysel239902 SGWaAP
0.448konzervárenský452 SGWaAP
0.450petrochemický_priemysel1049 SGWaAP
0.456drevospracujúci_priemysel2981 SGWaAP
0.458elektrotechnický_priemysel5763 SGWaAP
0.462mliekarenský2763 SGWaAP
0.466priemyselné_odvetvie10502 SGWaAP
0.467automobilový_priemysel46563 SGWaAP
0.467nábytkársky_priemysel1609 SGWaAP
0.468gumárenský_priemysel778 SGWaAP
0.469pekárenský1628 SGWaAP
0.475odevný_priemysel2475 SGWaAP
0.476drevospracujúci1525 SGWaAP
0.488sklársky_priemysel1032 SGWaAP