Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000potešený9488 SGWaAP
0.359potešená2516 SGWaAP
0.445nadšený77018 SGWaAP
0.449milo_prekvapený9962 SGWaAP
0.496prekvapený96453 SGWaAP
0.514dojatý9142 SGWaAP
0.545ohromený8880 SGWaAP
0.552sklamaný72276 SGWaAP
0.594uveličený1284 SGWaAP
0.596nadšená30526 SGWaAP
0.605natešený4550 SGWaAP
0.605spokojný384090 SGWaAP
0.614povzbudený6461 SGWaAP
0.614vďačný76255 SGWaAP
0.634milo_prekvapená4631 SGWaAP
0.636šokovaný17046 SGWaAP
0.638prekvapená29200 SGWaAP
0.639očarený7688 SGWaAP
0.643nadmieru_spokojný6940 SGWaAP
0.644rozčarovaný5383 SGWaAP
0.649povďačný3141 SGWaAP