Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000posväcovať6208 SGWaAP
0.377požehnávať7069 SGWaAP
0.517Duch_Svätý25419 SGWaAP
0.520sviatostný3467 SGWaAP
0.523Kristova37397 SGWaAP
0.527posvätiť16946 SGWaAP
0.539sviatosť47426 SGWaAP
0.540eucharistická_obeta963 SGWaAP
0.545Duch_svätý56246 SGWaAP
0.550žehnať18030 SGWaAP
0.551Pánov46093 SGWaAP
0.551Eucharistia19501 SGWaAP
0.552skrze69167 SGWaAP
0.553Ježiš_Kristus141607 SGWaAP
0.559darúvať1142 SGWaAP
0.564eucharistia19833 SGWaAP
0.564potešovať4532 SGWaAP
0.567Kristus313755 SGWaAP
0.567vysluhovať2503 SGWaAP
0.570požehnať28550 SGWaAP