Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000postupná29228 SGWaAP
0.482postupný34760 SGWaAP
0.539postupné71127 SGWaAP
0.572deštrukcia24245 SGWaAP
0.576pozvoľná910 SGWaAP
0.595rapídna984 SGWaAP
0.598čiastočná30881 SGWaAP
0.602následná97190 SGWaAP
0.608štrukturálna17287 SGWaAP
0.618transformácia89498 SGWaAP
0.630urýchlená4328 SGWaAP
0.630systematická21770 SGWaAP
0.639dezintegrácia2595 SGWaAP
0.639obnova263179 SGWaAP
0.646nezvratná5276 SGWaAP
0.651intenzifikácia4362 SGWaAP
0.661fragmentácia3656 SGWaAP
0.663radikálna41478 SGWaAP
0.665plánovitá588 SGWaAP
0.672degradácia14311 SGWaAP
0.683modernizačná985 SGWaAP
0.684diferenciácia17699 SGWaAP
0.687devastácia8229 SGWaAP
0.688štruktúrna5132 SGWaAP