Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000postulovať1656 SGWaAP
0.509implikovať3180 SGWaAP
0.511ontologický1966 SGWaAP
0.514axióm1345 SGWaAP
0.517determinizmus1926 SGWaAP
0.529ontologická2011 SGWaAP
0.537evolucionizmus659 SGWaAP
0.539postulát5640 SGWaAP
0.545dialektická2001 SGWaAP
0.546epistemologický525 SGWaAP
0.546príčinnosť1156 SGWaAP
0.561pozitivistický563 SGWaAP
0.562dialektický1881 SGWaAP
0.570teoréma1284 SGWaAP
0.572ontologicky560 SGWaAP
0.572kauzalita4248 SGWaAP
0.573monizmus538 SGWaAP
0.573Kant7742 SGWaAP
0.574relativita4557 SGWaAP
0.577ontológia3082 SGWaAP
0.581metafyzický3257 SGWaAP