Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000postsocialistický773 SGWaAP
0.301postkomunistický3543 SGWaAP
0.473postsocialistická1658 SGWaAP
0.521socialistický34296 SGWaAP
0.532postkomunistická9553 SGWaAP
0.552postkomunistické781 SGWaAP
0.557kapitalistický11913 SGWaAP
0.565východný_blok8173 SGWaAP
0.579východoeurópsky6067 SGWaAP
0.594totalitný9859 SGWaAP
0.612kolektivistický424 SGWaAP
0.629transformujúci1691 SGWaAP
0.636stredovýchodná_Európa1370 SGWaAP
0.636komunistický36634 SGWaAP
0.638západoeurópsky6955 SGWaAP
0.665poprevratový624 SGWaAP
0.667buržoázny4038 SGWaAP
0.668demokratický64512 SGWaAP
0.670porevolučný2340 SGWaAP
0.672prednovembrový1057 SGWaAP