Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000postsocialistická1658 SGWaAP
0.232postkomunistická9553 SGWaAP
0.468postkomunistický3543 SGWaAP
0.473postsocialistický773 SGWaAP
0.490postkomunistické781 SGWaAP
0.530západoeurópska8266 SGWaAP
0.543transformujúca2445 SGWaAP
0.546kapitalistická11577 SGWaAP
0.548východný_blok8173 SGWaAP
0.549východoeurópska6808 SGWaAP
0.563stredovýchodná_Európa1370 SGWaAP
0.574porevolučná1908 SGWaAP
0.605ponovembrová4256 SGWaAP
0.613vyspelá64830 SGWaAP
0.624totalitná8415 SGWaAP
0.635civilizovaná8665 SGWaAP
0.635transformujúci1691 SGWaAP
0.642blahobytná647 SGWaAP
0.644globalizovaná1490 SGWaAP
0.645zaostalá6191 SGWaAP