Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000postmodernizmus1877 SGWaAP
0.211postmoderna6053 SGWaAP
0.308existencializmus2174 SGWaAP
0.328postmoderná6303 SGWaAP
0.372štrukturalizmus1667 SGWaAP
0.383postmoderné1489 SGWaAP
0.385postmoderný4382 SGWaAP
0.411relativizmus5097 SGWaAP
0.413symbolizmus4007 SGWaAP
0.415racionalizmus3906 SGWaAP
0.416postmodernista623 SGWaAP
0.417totalitarizmus2624 SGWaAP
0.421fenomenológia2209 SGWaAP
0.427nihilizmus3239 SGWaAP
0.433utopizmus451 SGWaAP
0.439naturalizmus2845 SGWaAP
0.449eklekticizmus732 SGWaAP
0.458surrealizmus5446 SGWaAP
0.458konštruktivizmus1691 SGWaAP
0.459iracionalizmus471 SGWaAP
0.459liberalizmus19638 SGWaAP
0.460anarchizmus1903 SGWaAP
0.462konzervativizmus7677 SGWaAP
0.462feminizmus9071 SGWaAP
0.464evolucionizmus659 SGWaAP
0.465synkretizmus1711 SGWaAP
0.466marxizmus13099 SGWaAP
0.466postmodernistická516 SGWaAP
0.468hermeneutika1755 SGWaAP
0.474osvietenstvo7952 SGWaAP
0.475historizmus2191 SGWaAP
0.476metafyzika7150 SGWaAP
0.479pozitivistická722 SGWaAP
0.481tradicionalizmus1217 SGWaAP
0.481expresionizmus3275 SGWaAP
0.482gnosticizmus1181 SGWaAP
0.485filozofický23675 SGWaAP
0.487realizmus17755 SGWaAP
0.488pozitivizmus2987 SGWaAP
0.488avantgarda8447 SGWaAP
0.493empirizmus1104 SGWaAP
0.499existencialista612 SGWaAP
0.499nadrealizmus1563 SGWaAP