Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000postmodernistický502 SGWaAP
0.387postmoderný4382 SGWaAP
0.450modernistický1638 SGWaAP
0.457postmodernistická516 SGWaAP
0.501žánrový6231 SGWaAP
0.506esejistický1170 SGWaAP
0.522postmoderné1489 SGWaAP
0.524postmodernizmus1877 SGWaAP
0.530eklekticizmus732 SGWaAP
0.534racionalistický771 SGWaAP
0.538postmoderna6053 SGWaAP
0.546diskurzívny483 SGWaAP
0.553dekonštrukcia1399 SGWaAP
0.553konštruktivistický518 SGWaAP
0.555poetika20638 SGWaAP
0.560parodický849 SGWaAP
0.572nihilistický533 SGWaAP
0.572filozofický23675 SGWaAP
0.573básnický16809 SGWaAP
0.577konceptuálny2657 SGWaAP