Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000postmoderna6053 SGWaAP
0.211postmodernizmus1877 SGWaAP
0.252postmoderná6303 SGWaAP
0.351postmoderné1489 SGWaAP
0.360postmoderný4382 SGWaAP
0.378existencializmus2174 SGWaAP
0.381avantgarda8447 SGWaAP
0.396surrealizmus5446 SGWaAP
0.411symbolizmus4007 SGWaAP
0.437štrukturalizmus1667 SGWaAP
0.449nadrealizmus1563 SGWaAP
0.457romantizmus12850 SGWaAP
0.458poetika20638 SGWaAP
0.461socialistický_realizmus5982 SGWaAP
0.467expresionizmus3275 SGWaAP
0.476realizmus17755 SGWaAP
0.476fenomenológia2209 SGWaAP
0.476naturalizmus2845 SGWaAP
0.478dekonštrukcia1399 SGWaAP
0.487postmodernista623 SGWaAP
0.490nihilizmus3239 SGWaAP
0.491historizmus2191 SGWaAP
0.491impresionizmus2995 SGWaAP