Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000postmoderné1489 SGWaAP
0.351postmoderna6053 SGWaAP
0.383postmodernizmus1877 SGWaAP
0.416postmoderná6303 SGWaAP
0.433postmoderný4382 SGWaAP
0.447konceptuálne2262 SGWaAP
0.450avantgardné1736 SGWaAP
0.459modernistické525 SGWaAP
0.488dekonštrukcia1399 SGWaAP
0.494metafyzické1496 SGWaAP
0.498surrealistické873 SGWaAP
0.505existencializmus2174 SGWaAP
0.511myšlienkové4110 SGWaAP
0.517postmodernistická516 SGWaAP
0.518existenciálne1105 SGWaAP
0.522postmodernistický502 SGWaAP
0.523feministické1359 SGWaAP
0.538surrealizmus5446 SGWaAP
0.538symbolizmus4007 SGWaAP
0.543synkretizmus1711 SGWaAP
0.547poetika20638 SGWaAP
0.547naturalizmus2845 SGWaAP
0.554eklekticizmus732 SGWaAP